Konsultacja lub zjazd to ważne wydarzenie wymagające umiejętności dobrego skoordynowania wielu czynników, zaplanowania projektowania i organizowania działań. Na początku jest wizja sympozjum Droga do jej realizacji – długa, skomplikowana i duża przeszkód i niespodzianych sytuacji. Tych końcowych nie da się uniknąć – można przecież być na nie przygotowanym.